10 geboden van Eco-Halal

10x varken waar je het niet zou verwachten
14 december 2015
Boerderijen van Eco-halal
14 december 2016

10 geboden van Eco-Halal

Het reglement EcoHalal

 

Kenmerken:

 

Eco-Halal

Het EcoHalal keurmerk staat voor de verbinding tussen ecologie (eco) en ethiek (halal). Door een unieke wijze van bedrijfsvoering gaan natuur en ethiek hand in hand en staan locale natuur en het welzijn van het productiedier centraal. Onze klanten kunnen zo genieten van vlees van topkwaliteit dat afkomstig is van dieren die volgens de halal regels een goed leven hebben gehad en waarvan de productie in samenhang met de locale natuur heeft plaatsgevonden.

Eco is de afkorting van ecologie. Ecologie is de wetenschappelijke studie die relaties tussen plant, dier en omgeving bestudeerd. Kortom: ecologie beschrijft hoe de natuur werkt en is daarom een onderdeel van de biologie. Binnen het EcoHalal concept worden natuur en veeteelt als een geheel benaderd.

Biodiversiteit garantie:

Het EcoHalal systeem kan alleen worden geïmplementeerd bij bedrijven die voldoen aan de biologische basisprincipe ( EG-VERORDENING Nr. 834/2007) en officieel hiervoor te zijn gecertificeerd door de erkende organisatie in Europa.

De normrichtlijn:

De richtlijn van EcoHalal wordt samengesteld in tien voorwaarde, ook de tien geboden van EcoHalal genoemd, namelijk:

1-      Het vee/de dieren leven in de volle natuur en kunnen hun natuurlijk gedrag vertonen;

2-      De leefomgeving is ecologisch waardig en draagt actief bij aan de locale biodiversiteit.

3-      Er mag alleen gefokt worden met selectieve en kwalitatief sterke rassen die voldoen aan strikte gezondheidseisen;

4-      Koe en kalf worden niet vroegtijdig gescheiden. Kalveren blijven 6 maanden bij het moederdier drinken, grazen en knuffelen. Lammeren 3 maanden, zoals doorgaans in de natuur;

5-      Kunstmatige inseminatie is niet toegestaan. De fok komt op een natuurlijke manier tot stand door stieren / rammen in te zetten. Fokken met genetisch hoornloze stieren of dieren die voortkomen uit embryotransplantatie is niet toegestaan;

6-      Ruwvoer is geheel plantaardig, bevat geen groeihormonen en wordt biologisch gecertificeerd;

7-      Binnen gehouden dieren worden comfortabel in groepen geplaatst in aanzienlijke stallen;

8-      In de stal zijn de dieren permanent voorzien van een zacht ligbed van stro en de mogelijkheid om gelijktijdig te kunnen liggen, zoals passend bij hun natuurlijke gedrag;

9-      Langdurig transport en transport van jonge kalveren/lammeren is niet toegestaan. Transport naar het slachthuis geschiedt altijd comfortabel en met goede ventilatie. De maximale duur is 4 uren.

10-   De slacht vindt plaats volgens de islamitische richtlijnen van stichting Halal Correct Certification te Leiden en conform het hoogste beding voor dierenwelzijn van Europa.

Toetsing en certificering:

Halal Eco-ethische aspecten:

Toetsing, inspectie en certificering van de Ecologische aspecten en islamitische ethische aspecten vind plaatst door de stichting Halal Correct certification (TQHCC) in samenwerking met een Imams raad (betreft toezicht op de Halal ethische kwesties) en door minstens een gespecialiseerde bureau (betreft de ecologische en biologische criteria).

De toetsing vindt plaatst na audit/metingen te hebben uitgevoerd bij de boerderijen waar licentie voor gebruik van het keurmerk zal worden gegeven, na toetsingen zullen de situatie worden beoordeeld en aan de hand daarvan de frequentie worden bepaald waarvan inspectie en toezicht zal worden gehouden.

Biologische aspecten:

Biologisch/Organic toetsing en certificering van de gehele keten wordt uitsluitend uitgevoerd door de daarvoor erkende organisatie in Europa. SKAL is de aangewezen organisatie in Nederland die biologisch certificering verleent.

Het keurmerk EcoHalal stelt als voorwaarde dat bedrijven eerst Biologisch/Organic gecertificeerd dienen te worden alvorens in aanmerking te komen voor EcoHalal erkenning.

Voor meer informatie:

Abdulfatteh Ali-Salah
0642113636

Stichting Halal Correct Certification ( TQHCC )
P.O. Box 179, 2300 AD Leiden
Tel: +31-71-523 57 70
Fax: +31-71-523 57 71
ecohalal@halalcorrect.com
www.halalcorrect.com/ecohalal

 

//]]>