Een belangrijke situatie (en vraag), waar we in deze blog bij stil willen staan. Een persoon die in Nederland woont wil het offer voor het offerfeest (Ied el Adha) in het land van herkomst organiseren en het halal vlees als gift geven aan arme familieleden. Weet daarbij dat er in het land van herkomst maar een beperkt aantal mensen zijn waaraan gevraagd kan worden hier de verantwoordelijkheid over te nemen. Wordt het geaccepteerd als offer als wij op die manier handelen en hier in Nederland geen lam of schaap laten slachten? Wij ervaren bij werkgevers dat zij ons in een aantal gevallen geen vrij willen geven op deze islamitische feestdag.