Impartiality and Confidentiality

Commissie Waarborging Onpartijdigheid en Vertrouwelijkheid (CWOV)
Commission to guarantee Impartiality and Confidentiality

Wat is het CWOV

Het CWOV staat voor Commissie Waarborging Onpartijdigheid en Vertrouwelijkheid. De commissie is samengesteld om onafhankelijkheid en vertrouwelijkheid van TQHCC te garanderen. De samenstelling van de commissie waarborgt een gebalanceerde vertegenwoordiging van belanghebbende stakeholders zodanig, dat er geen enkel belang overheerst.

Wat doet het CWOV

Op basis van steekproeven voert de commissie jaarlijks controle uit op de werkwijze van certificatie instellingen inzake certificatietrajecten om de objectiviteit, onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit te waarborgen. De commissie heeft een adviserende rol bij de activiteiten van certificatie instellingen. De werkwijze van de commissie is gericht op: Toezicht, Verbetering en Ontwikkeling.

Waarom CWOV

De norm NEN-EN-ISO/IEC 17021 eist dat de activiteiten van een certificatie instelling worden getoetst door een onafhankelijk orgaan. De CWOV zal deze eis vervullen.

Onpartijdigheid

De onpartijdigheid van TQHCC activiteiten als certificerende-instelling wordt gewaarborgd door middel van de organisatie, alsmede de samenstelling en het functioneren van zijn commissies. Het voldoet aan de eisen van de toepasselijke ISO / IEC 17011 norm en andere toepasselijke documenten met betrekking tot de:

  • structuur;
  • evenwichtige participatie van de betrokken partijen in de TQHCC Structure;
  • objectiviteit van de bij de certificeringprocedure betrokken personen;
  • vrijheid van financiële, zakelijke of andere verplichtingen van de bij de certificeringprocedure betrokken personen;
  • bevoegdheid voor de accreditatie (certificerings) beslissingen en;
  • aanverwante organisaties.

Als onafhankelijke certificerende-instelling, discrimineert TQHCC geen van haar klanten. De diensten zijn over het algemeen beschikbaar voor alle instanties en worden gefactureerd op basis van de overeengekomen kosten.

De organisatie zorgt ervoor dat het personeel, de toegewezen auditoren en de deskundigen samen met de comités hun onafhankelijkheid bewaren met betrekking tot de commerciële belangen van de cliënt. Zij zijn niet onderworpen aan enige druk of invloeden die een negatieve beoordeling van hun capaciteiten kunnen beïnvloeden.

De onpartijdigheid van de toegewezen auditoren en specialisten is gedefinieerd in de contracten en het personeelsdossier van de auditoren en specialisten van TQHCC. Documentatie met betrekking tot een evaluatie is voorzien in de toelichtingen van de auditor/deskundige. Alle full-time en externe medewerkers van TQHCC zijn verplicht om alle mogelijke belangenconflicten te melden aan de directie van TQHCC.

Vertrouwelijkheid

Alle full-time en externe medewerkers van TQHCC, de leden van TQHCC commissies, alsmede alle andere personen die kennis van de accreditatie/certificering verkrijgen of andere informatie ontvangen als gevolg van hun rollen in de bedrijfsprocedures, zijn verplicht om deze informatie vertrouwelijk te behandelen.

Deze verplichtingen om informatie vertrouwelijk te behandelen worden, hetzij direct in arbeidsovereenkomsten, wetten, procedurebeschrijvingen ingesteld, of kunnen in bijzondere gevallen worden opgenomen in afzonderlijke afspraken over de vertrouwelijkheid. In bijzondere gevallen kan van de geheimhoudingsplicht worden afgeweken.

Een dergelijke overeenkomst is niet nodig als TQHCC informatie moet verstrekken wat door de wet- en regelgeving is geregeld en de betrokken partij hiervan op de hoogte is gebracht.

De leden van TQHCC commissies kunnen worden uitgesloten van de overdracht van bepaalde gegevens, indien deze strijd in is met de voorwaarden van de ISO/IEC 17011 (bijvoorbeeld in het geval van potentiële belangenconflicten)

De leden van de Commissie Waarborging Onpartijdigheid en Vertrouwen 2017-2019 bestaan uit:

–          Dhr. IJsbrand Velzeboer, Hoogleraar en food technoloog

(vertegenwoordigd sector food technologie)

–          Dhr. Harold Oldenbeuving Bedrijfsmanager luchtvaart catering bij Marfo BV te Lelystad (vertegenwoordigd sector food producenten).

–          Dhr. Rachid Hamoudi , voorzitter van de grote Moskee van Lille in Frankrijk

(vertegenwoordigd sector zelforganisatie en halal consument)

–          Dhr. Hassan Bouyazdouzen, Theoloog en hoogleraar bij de Islamitische universiteit van Rotterdam.

(vertegenwoordigd sector theologisch en academisch wetenschap)

–          Dhr. Marouane Selmani  Master Personeelsmanagement/actief bij lokale overheid leiden

(vertegenwoordigd sector personeel en administratie)

–          Dhr. Aziz Oilkadi: Auditor bij Halal Correct Certificaion ( vertegenwoordigd TQHCC zonder stem recht)

Uw feedback naar de Commissie kan worden gestuurd naar:

Stichting Halal Correct Certification

t.a.v. Commissie waarborging Onpartijdigheid Vertrouwelijkheid (CWOV)

P.B. 179, 2300 AD Leiden, Nederland

e-mail: cwov@halalcorrect.com

//]]>