Halal toeleveranciers worden erkend na een strenge screening. De bedrijven moeten voldoen aan de richtlijnen van Halal Correct. Deze richtlijnen zijn samengevat in de zeven sterren waar Halal Correct voor staat.

Bovendien tekenen de halal toeleveranciers een samenwerkingsovereenkomst, waarin de procedure voor beide partijen duidelijk herkenbaar en controleerbaar is omschreven. De toeleverancier dient open te staan voor dagelijkse onaangekondigde inspecties. Erkenning is voor de duur van één jaar. Hierna kan  het samenwerkingsverband telkens met één jaar worden verlengd. De Halal Correct richtlijnen voor slachten, vleesverwerking en proces food procedures staan vastgesteld in de Halal Correct Standard. Deze is op aanvraag verkrijgbaar.

De halal certificering van een bedrijf verloopt volgens de volgende proces applicatie:

Chemische oorsprong1

Chemische oorsprong

Microbiele oorsprong4

Microbiele oorsprong

Dierlijke oorsprong2

Dierlijke oorsprong

Synthetische oorsprong5

Synthetische oorsprong

Plantaardige oorsprong3

Plantaardige oorsprong

Na een volledige interne screening, volgt er een finale beoordeling door onze technische experts. In de finale beoordeling kunnen vragen gesteld worden over contaminatie. Indien nodig wordt het traceren voortgezet tot de herkomst van de grondstof duidelijk is geworden.

Halal Correct heeft een aantal moslim auditors en senior auditors aangesteld in de organisatie. Deze auditors hebben levensmiddelen technologie als achtergrond en zijn door Halal Correct verder opgeleid voor specifieke halal trainingen zoals: enzyme, flavoring, fermentatie en algemeen proces food in o.a. Maleisië en Indonesië. Voor chemische vraagstukken maakt Halal Correct gebruik van de diensten van een gerenommeerd levensmiddelenlaboratorium.

//]]>