Penschot bedwelmingsmethode Halal verantwoord en aanvaardbaar?

Boerderijen van Eco-halal
14 december 2016
Halal Beurzen 2018
Halal Beurzen in 2018
2 februari 2018

Penschot bedwelmingsmethode Halal verantwoord en aanvaardbaar?

Is de penschot bedwelmingsmethode Halal verantwoord en aanvaardbaar? We leggen het uit…

Het schietmasker, ook wel de kopschot bedwelmingsmethode genoemd, houdt in dat het dier (in dit geval een kalf, een koe of een stier) voorafgaand aan het slachten ‘verdoofd’ wordt door middel van een pneumatisch (door luchtdruk aangedreven) penschiettoestel. De pen schiet uit het toestel en maakt een gat in de schedel met een diepte van ongeveer 10 cm en schiet dan weer terug (net zoals een naald die gekoppeld is aan een naaimachine).

Deze methode wordt door bijna alle Europese slachthuizen gebruikt en waaronder ook door de vele Halal slachthuizen in Nederland. Veel moslims denken dat de penschot bedwelming een verantwoorde manier is omdat het dier niet door de penschot gedood zou worden en omdat deze methode als diervriendelijk wordt bestempeld. De realiteit is helaas anders. Het toestel wordt op de schedel van het dier geplaatst waarna het schot volgt. Na het lossen van het schot zal de (10 cm lang ijzeren pen) de hersenen  

doorboren waardoor het dier hersendood is en niet meer leeft. Het dier heeft geen ademhaling meer, kan niet meer bewegen en heeft geen primitieve reflexen meer. Het dier is dus al dood vóór het slachten, waardoor het vlees niet als Halal geconsumeerd kan worden. Op de foto’s hieronder (met nummer 47) wordt door middel van (bal)pen aangeduid hoe diep het schot de hersenen heeft doorboord.

Daarnaast komt het voor dat het penschot niet op de juiste plek geschoten wordt (zie schot op schedel nr. 55). Stieren die gestrest zijn blijven soms met de kop bewegen, waardoor de bediener van het schiettoestel niet op de juiste plek schiet. Ook door de hoge werkdruk bij de slachters wordt er frequent mis geschoten. 

Het misschieten leidt dus niet tot het verliezen van het bewustzijn van het dier, maar veroorzaakt juist onnodige leed en narigheid waardoor het noodzakelijk is om het dier opnieuw te schieten. Helaas gebeuren dit soort ongelukken tientallen keren per dag.

Om deze redenen betogen wij dat deze methode niet alleen niet-halal is, maar eveneens ook vanuit het perspectief van het dierenwelzijn onaanvaardbaar en onverantwoord is!

penschot schedel 55

//]]>