Stichting Halal Correct heeft een Halal certification procedure uitgewerkt voor het aanvragen van een Halal Certificaat, Zie figuur 1. De invulling van het auditprogramma en alle bijstellingen zullen op basis van de grootte en complexiteit van de organisatie, scope, producten en processen, het aangetoonde niveau van het managementsysteem en resultaten van eerdere audits worden bepaald.

Halal Correct Eisen

Alle organisaties tekenen een samenwerkingsovereenkomst, waarin de procedure voor beide partijen nog eens duidelijk, herkenbaar en controleerbaar wordt omschreven. Halal Correct is internationaal erkend en werkt volgens de kwaliteitsstandaard ISO 9001:2015/ EC 17065:2012. Halal Correct stelt daarom hoge eisen aan de Halal Certificering. De Halal Richtlijnen voor Halal slachten, vleesverwerking, en processfood procedures staan vastgesteld in de Halal Standard. Deze is op aanvraag beschikbaar.

Halal Certificaat aanvragen

Het aanvragen van Halal Certificering gebeurt per email of via het online aanvraagformulier aangevraagd, vervolgens ontvangt u zo spoedig mogelijk een reactie van ons administratiekantoor.

Voor de volledige procedure klik u hier

Bent u een Halal producent of Halal toeleverancier en bent u geïnteresseerd in Halal certificering of wilt u meer weten over de Halal certificering procedure en internationale Halal erkenningen, klik dan hier voor het invullen van het aanvraag formulier.