Accreditatie partners

Halal Correct Certification heeft een aantal principes opgesteld. Deze principes zijn richtlijnen voor het bepalen van processen en werkwijze.

Bewust integer
Vanuit de moslimgemeenschap zijn bekwaam, betrouwbaar en een integere werkwijze specifieke voorwaarden waar de organisatie aan moet voldoen. Bewust integer is de naam van onze gedragscode, die handvatten biedt om integriteit nog beter te borgen in de dagelijkse werkpraktijk. Uitgangspunt is dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen handelen, daarover verantwoording aflegt en dat we elkaar op ons handelen aanspreken.
Objectieve benadering
Het gaat er om dominante informatie op tafel te krijgen, zodat besluitvorming transparant is. Goede informatie leidt tot een minimum aan besluiten. In gesprek zijn is de juiste vragen stellen, de wederpartij voldoende aan het woord laten en doorvragen. Elke keer weer opnieuw. Afspraken die daaruit voortkomen scheppen per definitie tweezijdige verplichtingen, eenzijdige afspraken bestaan niet. Beide partijen zijn verantwoordelijk en aanspreekbaar bij een (on)realistische afspraak.
Vertrouwen op vakmanschap
….en dus verplicht gebruik maken en respecteren van vakmanschap. Vakmanschap levert harde informatie, gebaseerd op “bewijzen”. De mening van de vakman telt, maar de onderbouwing door de vakman geldt. De opgaven van TQHCC zijn complex en vragen vakmanschap van de auditoren en inspecteurs. Dit vraagt om samen werken (let op de spatie tussen samen en werken!) en actief participeren in gemeenschappelijke vraagstukken en opgaven. En om het continue opbouwen, behouden en versterken van vakmanschap. Dit is de natuurlijke houding van elke professional. We zetten medewerkers immers in om hun vakmanschap.
Verbeteren en continu leren
…… is een organisatie opgave, maar ook een heel persoonlijke. Het is intrinsiek (wezenlijk) onderdeel van het primaire proces. Verbeteren is nodig omdat elke ervaring laat zien dat hetgeen we doen effectiever en efficiënter kan. Leren is de overtreffende trap van verbeteren en is nodig omdat de omgeving continu in beweging is en we ons moeten blijven aanpassen.
Maatschappelijk verantwoord ondernemen principes ofwel MVO-principes van Halal Correct- TQHCC

Maatschappelijk verantwoord ondernemen principes ofwel MVO-principes van Halal Correct- TQHCC

Halal Correct onderscheidt zeven MVO-principes. Bij ieder besluit en iedere activiteit komen deze principes aan de orde.
  1. Accountabiility (verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen);
  2. Transparantie;
  3. Etisch gedrag;
  4. Respect voor stakeholderbelangen;
  5. Respect voor wet- en regelgeving;
  6. Respect voor internationale (gedrags)normen;
  7. Respect voor mensenrechten.
  • Halal Richtlijnen
  • Halal Auditprocedure
  • Internationale Erkenning
Bekijk hier de volledige video

Bent u een Halal producent of Halal toeleverancier en bent u geïnteresseerd in Halal certificering of wilt u meer weten over de Halal certificering procedure en internationale Halal erkenningen, klik dan hier voor het invullen van het aanvraag formulier.