Halal betekent taalkundig gezien wat toegestaan is voor moslims die de Islam als religie belijden. Hierbij draait het niet alleen om het eindproduct, maar ook om alle handelingen die voorafgaand aan de levering plaatsvinden. Halal is een voedingsleer met duidelijke voorschriften en richtlijnen waaraan moslims zich dienen te houden. Halal beperkt zich niet alleen tot vleesproducten ,maar volgens de islam is alles wat Halal is goed voor mens, dier, milieu en maatschappij en andersom geldt dit ook voor haram.

Deze religieuze voorschriften met betrekking tot het voedsel zijn gebaseerd op:

  • De Koran (het heilige boek van de moslims)
  • De soenna (de traditie en levenswijze van de Profeet Mohammed)
  • De consensus van de moslimgemeenschap
  • Analogie, gebaseerd op de primaire bronnen van de Islam zoals uitgelegd door erkende Islamitische geleerden

In het dagelijks leven is voedsel een noodzakelijk onderdeel en dus spelen deze spijswetten ook een belangrijke rol in het leven van de moslim. Halal is ook een identiteit van bewust leven. Halal staat daarmee voor kwaliteit, hygiëne en lifestyle. (bron: Ikeethalal.nl).

Wat zijn e-nummers?

Een e-nummer is een nummer dat toegekend wordt aan een bepaalde toevoeging of hulpstof in voedingsmiddelen. Het geeft aan dat de stof is toegestaan in de EU. E-nummers zijn opgenomen in de warenwet.

De producent is verplicht om deze toevoegingen op het etiket te vermelden. Producenten kunnen het nummer en/of de naam van de stof op de verpakking zetten. Veel toevoegingen hebben ook nog eens verschillende namen. Dit maakt het erg lastig voor een consument om te begrijpen wat er in zit.

Is het verdoven van dieren tijdens het slachten halal?

De basis bij het Islamitisch slachten is dat het dier geslacht wordt zonder enige vorm van verdoving. Islamitische geleerden geven echter aan dat een verdoving in bepaalde mate en in bijzondere gevallen toegestaan is, namelijk wanneer er sprake is van onmacht of wanneer de kwaliteit of het dierenwelzijn in het geding is.

In alle gevallen dient de verdoving omkeerbaar te zijn. Er moet sprake zijn van een garantie dat het dier na de verdoving nog verder blijft leven en niet komt te overlijden.

Wat zijn de belangrijke kenmerken van halal slachten?

De belangrijkste voorwaarden van halal slachten zijn:

  • Het dier moet oorspronkelijk rein zijn. Het dier moet voldoen aan de universele en morele gezondheidswaarden.
  • Het dier dient humaan behandeld te worden. Tevens dient het dier in leven te zijn tijdens het slachten en dient de naam van Allah (God, de Schepper van het heelal) genoemd te worden over het dier.
  • Het dier wordt geslacht door middel van een snee in de hals door een Islamitische bekwame slachter. Ook dient het dier voldoende tijd te krijgen om uit te bloeden voordat de verwerking voort wordt gezet.

Lees meer over Halal

Bent u een Halal producent of Halal toeleverancier en bent u geïnteresseerd in Halal certificering of wilt u meer weten over de Halal certificering procedure en internationale Halal erkenningen, klik dan hier voor het invullen van het aanvraag formulier.